Winko Software
Leverandør af administrativ software til vandværker og foreninger


 

FORENINGSCENTRALEN - PBS -  INTERNET VERSION
Foreningscentralen startede 1. oktober 2003 en ny medlems- og betalingsservice for vandværker og foreninger.
Løsningen henvender sig til foreninger som ønsker et servicebureau arrangement for PBS betalinger, og tillige foreninger der selv vil styre medlems administrationen.
Foreningens data er altid aktuelle og tilgængelige for bestyrelsen på internettet. Se mere på dette link
Winko Software har udført programmeringen i ASP.NET og er webmaster for websitet.

  
INTERNET PORTAL for  DANSKE VANDVÆRKER
dkVand.dk indeholder et komplet register over alle ca. 2500 danske vandværker, hvoraf de 250 er vore kunder af administrative løsninger.
Brug oplysningerne hvis du vil i kontakt med formand kasserer, sekretær eller vandpasser.
Vi vedligeholder også
dkEnergi.dk , hvor varmeværker og andre energiselskaber er registrerede.  
 
TAST-SELV  MÅLERAFLÆSNING

Mange vandværker har tilmeldt sig vores prisbillige TAST-SELV service i dkVand.
Aflæsningerne fremsendes til vandværket pr. email eller opsamles elektronisk som i de telefonbaserede Tast-Selv systemer.
Mere om emnet her.
  

PROGRAMMERING EFTER OPGAVE

I den udstrækning vi har kapacitet, kan tilbydes freelance programmering af ASP.NET løsninger, herunder Pocket-PC applikationer.
Hvis opgaven vurderes at være overskuelig kan tilbyde fast pris. Få et tilbud.
Beskriv opgaven her.
 

FORBRUGER AFREGNING
Winko Software har mere end 10 års erfaring med administrative løsninger til vandværker.
Flagskibet er WinVand Afregning, et windows-baseret system med PBS integration og mulighed for indlæsning af elektroniske måleraflæsninger fra dkVand.
Priser fra kr. 4.000 for et vandværk med 100 forbrugere. 
Se mere her
- og her for en demo af internet versionen

  
KONTINGENT OPKRÆVNING
  Blandt vore kunder er en række
  grundejerforeninger, antennelaug m.fl
  
hvor WinKont opkrævning anvendes
  til medlems-administrationen
. Dette
  program har ligeledes PBS integration. Priser fra kr. 2.500 for en forening med 100 medlemmer. Se mere her - og her for en demo af internet versionen

 
FINANS BOGFØRING
 WinRegn Finans er et særdeles brugervenligt
 bogføringssystem, som kan betjenes af en
 kasserer uden særlig økonomi indsigt.
 Programmet leveres med standard kontoplaner til en forening, et vandværk og en mindre virksomhed. Pris kr. 1.500. Download demo her.
- se også en demo af internet versionen af WinRegn Finans.
 
SALGSORDRE KUNDESYSTEM
Endelig er i porteføjlen WinSale Salgsordre, et system egnet til struktureret opfølgning på kundeemner, registrering af kunder samt udfakturering af salgsordrer fra vareregister.
Priser fra kr. 3.500. Se demo her.
               Alle nævnter priser er excl. moms.